Báo cáo công tác Đảng năm 2018

Thứ hai - 14/01/2019 23:17
Năm 2018
Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường
Mẫu 01-KH KĐ.ĐG 2018

 
ĐẢNG BỘ XÃ PHƯƠNG TRUNG
CHI BỘ THCS PHƯƠNG TRUNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phương Trung, ngày 1 tháng 12 năm 2018
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
Năm 2018
  Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  của chi bộ trường THCS Phương Trung ; tập thể chi bộ trường THCS Phương Trung kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1.Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.
       - Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với Đảng viên. Thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Nội bộ Đảng đoàn kết nhất trí  chỉ đạo hoạt động của trường ngày càng tiến bộ.
      - Các buổi sinh hoạt của chi bộ đều diễn ra hoà nhã, thẳng thắn với tinh thần ý thức xây dựng cao.
     - Thực hiện chương trình công tác đảng tháng 1 năm 2018 của Đảng bộ xã Phương Trung, toàn thể các đồng chí đảng viên đã dự buổi học tập chuyên đề về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại hội trường UBND xã Phương Trung và sau đó tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường trong buổi họp cơ quan.
         - Thực hiện chương trình công tác Đảng tháng 8.2017 toàn thể các đồng chí đảng viên dự học tập Nghị quyết trung ương 5 của Huyện ủy Thanh Oai do đồng chí Nam  – Phó ban thường trực Ban tuyên giáo Huyện Thanh Oai truyền đạt.
        -Trong các cuộc họp cơ quan hàng tháng, nhà trường đã triển khai các công văn, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế chuyên môn đến toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Ngoài ra nhà trường đã tổ chức các ngày hội truyền thông “ Trao bình đẳng, gắn kết yêu thương”, “ Ngày hội tái chế rác thải và thi vẽ tranh bảo vệ môi trường”, “ Ngày Pháp luật Việt Nam”, “ Phòng tránh tai nạn thương tích” “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”…nhằm giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
        -Để tuyên truyền cho giáo viên và học sinh về tình hình chính trị, giáo dục tư tưởng đạo đức, nhà trường đã đặt mua báo: Nhân dân, Hà Nội mới, giáo dục thủ đô và Báo giáo dục thời đại, các loại báo đều được lưu tại thư viện để thuận tiện cho việc đọc của cán bộ, giáo viên và học sinh. Ngoài ra mỗi lớp đều có số báo Thiếu niên tiền phong hàng tuần và lưu tại tủ chung của lớp.
Nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các buổi họp, các buổi tọa đàm với nhiều hình thức phong phú.
* Kết quả đạt được:
          - Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ giáo viên và học sinh
      - Các đồng chí đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
       - Cán bộ giáo viên trong trường luôn sống hoà thuận với đồng nghiệp và học sinh. Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa phương
     - Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng cảm tình đảng, đảng viên mới được chú trọng: Trong năm 2018 có 1 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp lý luận, 4 quần chúng tích cực học lớp đối tượng.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.
    2.1 -   Ban chi ủy đã xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ. Thực hiện quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Nội dung sinh hoạt được ban chi ủy thảo luận, chuẩn bị trước và thổng nhất cao. Các buổi sinh hoạt của chi bộ sát với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường và phù hợp với nhiệm vụ và kế hoạch của Đảng bộ đề ra nên chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao.
      - Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của BGH theo đúng quy định của ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách các mảng công tác. Hàng tuần đều có hội ý rút kinh nghiệm và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Do vậy đã phát huy được sáng kiến và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí, nhưng cũng vẫn đảm bảo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các công việc của nhà trường được điều hành linh hoạt và đi vào hoạt động có nề nếp
     -  Năm 2018  Chi bộ nhà trường thường xuyên củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý”. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
     - Trên tinh thần “Đổi mới công tác quản lý, theo hướng phân nhiệm và đánh giá năng lực cán bộ quản lý theo công việc được giao”.Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng Đảng viên và giáo viên giúp giáo viên phát huy thế mạnh của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo của BGH, Tổ trưởng, trưởng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường được nâng lên,  năm học vừa qua cả 4 đ/c BGH đều được UBND huyện xếp loại “Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao”.
         - Trong  năm 2018 có 2 đồng chí được chính thức vào Đảng, có 04 đ/c tham gia học lớp đối tượng Đảng.
        - Hàng năm chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
       - Chi bộ đã chỉ đạo tốt hoạt động của tổ chức công đoàn, mọi công đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn đã phối hợp với nhà trường tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Hằng năm Công đoàn được công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc.
         - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả. Đoàn viên đã thực sự trở thành nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương và nhà trường khi cần để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng.
         - Đội thiếu niên TPHCM luôn được duy trì và hoạt động tốt, được Hội đồng đội huyện đánh giá cao, hàng năm được công nhận liên đội mạnh cấp Thành phố, cấp Trung ương.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân, được cấp uỷ nơi cư trú đánh giá cao.

2.2. Chỉ đạo công tác chuyên môn
+ Xếp loại hạnh kiểm
Loại tốt:  đạt  94   %.              Loại Khá:  đạt 6    %.
+ Xếp loại Học lực:
Loại Giỏi:   đạt  42      %.                 Loại Khá:   đạt 35     %.
Loại TB:  đạt 22        %.                   Loại Yếu, kém: đạt 1 %
+  HSG cấp huyện có  229 em,HS giỏi TP 16 em.
   2.3. Chất lượng đầu ra của học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.
       - Năm học 2017 – 2018: Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS là 231 học sinh. Thi vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019: Tổng số học sinh dự thi 225 em.(1 em được tuyển thẳng)
Kết quả: Có 169 em đỗ vào 10 THPT công lập
. Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục học sinh:
  - Học sinh được cân đo theo dõi sức khoẻ theo đúng qui định.  
  - Nhà trường đã tổ chức quán triệt Thông tư 13/2010/ BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống tai nạn thương tích trong trường Tiểu học tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  đầu  năm  năm  học  không  xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.
  2.4. Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên.
       - Xác định công tác xây dựng đội ngũ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vì vậy trong những năm học qua nhà trường đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ như: Giáo dục tư tưởng chính trị để nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công tác dạy và học. Đẩy mạnh Thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường đã quan tâm động viên, tạo điều kiện tham gia học tập nâng chuẩn về trình độ chuyên môn.
   - Chất lượng giảng dạy có nhiều chuyển biến tích cực, trường có giáo viên là màng lưới của huyện. Giáo viên trẻ có ý thức nghề nghiệp cao, năng lực chuyên môn ngày càng tiến bộ;  Trong các cuộc thi do ngành tổ chức giáo viên nhà trường đều đạt giải và được đánh giá cao. Năm học 2017 -  2018 có 4 thầy cô tham dự giáo viên dạy giỏi đều đạt kết quả cao ( trong đó có1 giải nhì, 3 giải 3.
           Trong các năm học qua trường vẫn duy trì được các hoạt động và nề nếp của trường để xứng đáng là trường tiên tiến đứng ở tốp đầu của huyện,xếp thứ 1/21 trường THCS trong toàn huyện.
2.5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh:
Chi bộ luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “  Cô giáo người mẹ hiền” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường.
Không ngừng chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến với Chi bộ và nhà trường trong việc thảo luận xây dựng các Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và các quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Chi bộ luôn tăng cưòng công tác chỉ đạo các tổ chức tốt hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn. BCH công đoàn làm tốt công tác vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao. Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Thực hiện các cuộc vận động : “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và nơi công cộng.
Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Ban chấp hành Đoàn thanh niên CSHCM  phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đi đầu trong các hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội,
3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, trong việc xây dựng các nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Chi bộ xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ. 100% các đồng chí cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ năm học và các nhiệm vụ của ngành đề ra.
- Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các đoàn thể xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của đơn vị, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGVNV, tích cực phòng chống lãng phí, quan liêu tham nhũng và các tiêu cực khác không để xảy ra trong trường học, giữ vững an ninh trật tự xã hội, không có trường hợp vi phạm TNXH, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quan tâm bảo vệ tài sản trường lớp, bảo vệ tính mạng cho học sinh:
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối kết hợp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng cá nhân. Tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên, giáo viên gương mẫu thực hiện dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao.
 - Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu cực.
- Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 - Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
-  Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy ngay từ đầu năm;
- Thực hiện tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;
 - Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;
Kết quả: Chi bộ tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.
4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Chi bộ đã chủ động xây dựng các chuẩn mực đạo đức và tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền đến giáo viên và nhân viên trong trường để học tập. Chỉ đạo việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh đạt được một số kết quả: Đã xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức gồm: "Bản lĩnh chính trị cũng vàng, tiền phong gương mẫu"; "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; "Trung thực, trong sáng, giản dị, khiêm tốn"; "Tôn trọng pháp luật, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm"; "Nâng cao nghiệp vụ, tận tụy, yêu nghề".
- Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng nhà trường không có hiện tượng tiêu cực.
- Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Cán bộ, đảng viên phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo viên phải nêu gương sáng trước học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh.
- 100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không có trường hợp vi phạm.
5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.
          - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác
- Cấp ủy chi bộ nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai cụ thể tới đảng viên trong chi bộ ngay từ dầu năm.
- Chi bộ chủ động tự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, và Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do tổ chức Đảng cấp trên giao.
- Chi ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 chi tiết, khoa học, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường:
 + Quý I: Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018, kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết của chi bộ.
+ Quý II: Kiểm tra giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công.
+ Quý III: Kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, việc chấp hành, ý thức tổ chức kỷ luạt của đảng viên.
+Quý IV: Kiểm tra giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân, việc tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
-  Chỉ đạo BGH nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ khoa học, chi tiết và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
+  Tháng 1; 2: Kiểm tra về công tác quản lí tài chính, tài sản, kiểm tra công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích, kiểm tra công tác thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ, kiểm tra toàn diện 2 đồng chí  Đảng  viên và kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo án…
+ Tháng 3: KIểm tra công tác Đội, công tác Đoàn Thanh niên và kiểm tra công tác vệ sinh môi trường…
+ Tháng 4: Kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm tra hồ sơ giáo án, kiểm tra toàn diện 1 đồng chí Đảng viên….
+ Tháng 5: Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp THCS, xét lên lớp, kiểm tra công tác đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng….
+ Tháng 6;7;8: Kiểm tra công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6, kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, kiểm tra công tác thu chi, kiểm tra việc phân công chuyên môn…
        + Tháng 9: Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác thư viện, thiết bị, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và quy chế chuyên môn, kiểm tra công tác Đội, công tác y tế trường học…....
       + Thảng 10: Kiểm tra  toàn diện 2 Đảng viên, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm, kiểm tra công tác thu chi, kiểm tra hồ sơ sổ sách và giáo án, kiểm tra hoạt động của tổ nhóm chuyên môn…
      + Tháng 11: Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra toàn diện 4 đồng chí, kiểm tra công tác tổ chức ngày 20/11…
       + Tháng 12: Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo thông tư 58/2011, kiểm tra toàn diện 2 đồng chí Đảng viên…
- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
Trong năm 2018 các đồng chí đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên không có đảng viên vi phạm.
- Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nên không có khiếu
nại, tố cáo xảy ra trong năm 2018 đối với chi bộ, nhà trường.
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
* Hạn chế: 
- Hình thức sinh hoạt chi bộ chưa thực sự phong phú.
- Công tác kiểm tra giám sát đôi khi chưa thường xuyên.
* Nguyên nhân: 
- Thời gian sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, nội dung công việc chuyên môn nhiều.
- Do các đồng chí chi ủy viên đều kiêm nhiệm, khối lượng công việc lớn dẫn đến việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.
- Đã quán triệt, tuyên truyền một số chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
- Bố trí dành một số thời gian nhất định cho công tác kiểm tra, giám sát  công tác tham mưu cấp trên kịp thời.
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định
 trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.
                                                                                                   ( Không)
V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân:
1. Ưu điểm:
    Tập thể chi bộ, người đứng đầu chi bộ thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của đảng viên.
     Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ và Nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể chi bộ và Nhà trường.
     Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên và giáo viên.
      Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền.
2. Một số hạn chế:
     Một số đảng viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình.
3. Nguyên nhân của những hạn chế:
     Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
    Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao.
 VI. Phương hướng khắc phục:
        Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, trong cơ quan.
     Chú trọng đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
    Phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ của đảng viên và quần chúng, tạo nên khối đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm Nhà trường.
    Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ.
    Phân công đảng viên, phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân.
    Chăm lo đến công tác phát triển đảng viên mới, tăng về số lượng nhưng phải đảm bảo về chất lượng góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.
    Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.
    Chi bộ thường xuyên thực hiện công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII).
    Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi bộ đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và với mọi hoạt động của Nhà trường nhằm chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ.
    Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy Chi bộ trường THCS Phương Trung năm 2018. Rất mong được sự góp ý của các đồng chí trong chi bộ để việc lãnh đạo quản lí Nhà trường của  chi bộ ngày càng có hiệu quả hơn.
  VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:
Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
                                                 BÍ THƯ CHI BỘ

                            
                                                                                    Phạm Thị Kim Hoa

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng
- Nhận xét chung: ...................................................................................................
- Xếp loại mức chất lượng: ....................................................................................
                                                              Phương Trung, ngày..... tháng....năm 2018                                            
                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ(ĐẢNG ỦY)

 

Nguồn tin: Phạm Thị Kim Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 80 | lượt tải:30
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây